Kajakkpadling på Svalbard

Svalbard består av flere øyer, blant dem Kong Karls Land, Bjørnøya, Hopen, Barentsøya og Edgeøya. Den største og viktigste av dem er uten tvil Spitsbergen. Det er også her at administrasjonen for Svalbard ligger, i hovedbyen Longyearbyen, som med sine 2 100 innbyggere er den største byen på Svalbard og samtidig knutepunkt for trafikken mellom Svalbard resten av Norge.

Norge har hatt myndighet over Svalbard siden 1920 og det er sysselmannen som har det overordnede ansvaret for øygruppen. Han er på samme tid politimester, notarius publicus, hjelpedommer og har flere andre verv. Det er også han som i siste ende godkjenner hvilke områder det er lov å ferdes i for folk og hvilke områder som ikke må besøkes uten særlig tillatelse. En av grunnene til at områder kan bli stengt, skyldes blant annet været som fort kan skifte så langt nord. Derfor er det også viktig å følge med på værutsikten når man skal ut i kajakk på Svalbard. Her er det mye tåke og da kan det fort bli skummelt å være ute på tur. På sommerhalvåret er det isfritt stort sett hele veien rundt Svalbard, men deler av østkysten kan være blokkert av is.

Et fantastisk landskap

Selv om Spitsbergen ikke er så stor, så er det et variert landskap her. På den nordøstlige delen av øya ligger det store platåbreer som skjuler bakken, mens det på den vestlige delen av Spitsbergen er fjelltopper som stikker frem over isen. Det er også mange fjorder her og her er det fantastisk å padle i kajakk. Spesielt på den vestlige og den nordlige delen av Spitsbergen finnes det flere nydelige fjorder, blant annet Van Mijenfjorden, Isfjorden og Wijdefjorden. Sistnevnte er den lengste fjorden på Svalbard med sine 108 kilometer. En tur som tar en del dager i kajakk. Den nest lengste fjorden er Isfjorden som ligger på den vestlige delen av Spitsbergen, ikke langt fra Longyearbyen.

Det er nesten en nødvendighet å være med i en gruppe om man skal padle i kajakk så langt nord. En ting er selve utstyret, noe annet er å ha kjennskap til lokale værforhold og fare for å bli overrasket av dyr når man overnatter i naturen. Det finnes mange turer som man kan delta på for å oppleve disse fantastiske kontrastene i landskapet.

En tur ut fra Longyearbyen

Det er flere turer som begynner i Longyearbyen. Herfra kan en selvsagt padle ut, men de fleste tar båt med utstyret til Nordfjorden hvor det settes opp camp. Da er man allerede ute i den flotte naturen og kan bruke stedet ved Kapp Wijk som utgangspunkt. Turene er guidede og gjerne i flere etapper. Fra Kapp Wijk går første etappe til Kapp Thordsen og derfra videre innover Billefjorden. Her er det fortsatt flere gamle fangsthytter fra 1920-tallet og gamle gruvesteder.

På de fleste turene kommer man også forbi den russiske bosettingen Pyramiden. Her var det gruvedrift inntil 1998, hvor stedet plutselig ble forlatt. Men også Nordenskioldbreen er et sted som de fleste besøker når de er ute på kajakktur. Det er her vi finner den berømte blåisen som stedet er kjent for. Etter en tur i kajakken på Svalbard, så vil de fleste andre turer bli kjedelige når du sammenligner de opplevelser du får på en slik tur.